Z - furniture handle system
 
Odważne, nowoczesne, funkcjonalne. System nowoczesnych uchwytów kuchennych wyróżniający się wyjątkowym, zaskakującym wzornictwem. System pozwala na swobodne, nieograniczone personalizowanie całych zestawów mebli kuchennych nadając im indywidualny charakter, podkreślając przy tym estetyczne preferencje zarówno inwestora jak i projektanta.
Cały zestaw składa się z sześciu różnych elementów. Cztery z nich to proste listwy o różnych długościach, pozostałe dwa elementy to uchwyty z charakterystycznym uskokiem występujące w wersji prawo i lewostronnej. Uchwyty te są rodzajem stylistycznej klamry dla wszystkich układów - umożliwiają tworzenie różnorodnych, atrakcyjnych wizualnie kompozycji.

***
Bold, modern and functional. The modern kitchen handles distinguishing a unique and surprising design.
The system allows free, unlimited personalization of entire sets of kitchen furniture by giving them individual character, emphasizing the aesthetic preferences of the investor and the designer. The whole set consists
of six different elements. Four of them are simple strips with different lengths, the other two elements are
the handles that have a characteristic shape. They are available in right and left side version. These handles are a kind of stylistic buckles for all systems - they allow the creation various, visually stunning compositions.
 
 
---
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for watching.
 

You may also like

Back to Top